Jak uzyskać koncesję na sprzedaż piwa? Praktyczny przewodnik dla restauratorów

Piwo jest jednym z najpopularniejszych napojów alkoholowych oferowanych przez restauracje. Uzyskanie koncesji na sprzedaż piwa jest kluczowym krokiem dla każdej restauracji, która chce włączyć ten napój do swojej oferty. W tym artykule omówimy proces uzyskiwania koncesji na sprzedaż piwa, krok po kroku.

Koncesja na piwo

Rodzaje koncesji na sprzedaż piwa

W Polsce koncesja na sprzedaż piwa jest częścią ogólnej koncesji na sprzedaż alkoholu, klasyfikowanej jako Typ A. Koncesja ta pozwala na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa. Jest to najczęściej wybierany typ koncesji przez restauratorów ze względu na popularność piwa w Polsce.

Koncesja na piwo – wymagania i dokumenty

Aby uzyskać koncesję na sprzedaż piwa, restaurator musi spełnić szereg wymagań i zgromadzić odpowiednie dokumenty.

 • Formularz wniosku: Wypełniony formularz wniosku o koncesję na sprzedaż alkoholu, dostępny w urzędzie miejskim lub gminnym.
 • Zaświadczenie o posiadaniu lokalu: Dokument potwierdzający, że restaurator posiada lokal gastronomiczny spełniający wymagania sanitarno-higieniczne oraz przeciwpożarowe.
 • Plan lokalu: Szczegółowy plan lokalu, w którym zaznaczone są miejsca przeznaczone do sprzedaży i konsumpcji alkoholu.
 • Zaświadczenia o niekaralności: Zaświadczenie o niekaralności właściciela i kadry zarządzającej restauracją.
 • Dokumenty finansowe: Dokumenty potwierdzające stabilność finansową przedsiębiorstwa, takie jak bilans i rachunek zysków i strat.
 • Dowód uiszczenia opłat administracyjnych: Potwierdzenie opłacenia wymaganych opłat administracyjnych.

Procedura uzyskiwania koncesji na piwo

Proces uzyskiwania koncesji na sprzedaż piwa obejmuje kilka kluczowych etapów.

 • Złożenie wniosku: Restaurator musi złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie miejskim lub gminnym, dołączając wszystkie wymagane dokumenty.
 • Inspekcje: Urząd może przeprowadzić inspekcję lokalu, aby upewnić się, że spełnia on wszystkie wymagania sanitarno-higieniczne oraz przeciwpożarowe. Inspekcje te mogą obejmować kontrolę warunków sanitarnych, zgodności z przepisami budowlanymi oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Decyzja urzędu: Po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu inspekcji, urząd wydaje decyzję w sprawie przyznania koncesji. Czas oczekiwania na decyzję może się różnić w zależności od lokalizacji i obciążenia pracą urzędu, ale zazwyczaj wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Koszty uzyskania koncesji na sprzedaż piwa

Koszty uzyskania koncesji na sprzedaż piwa mogą się różnić w zależności od lokalizacji oraz specyfiki działalności gastronomicznej. Oto przykładowe koszty.

 • Opłata roczna: Około 525 zł, choć kwota ta może się różnić w zależności od regionu i polityki lokalnych władz.
 • Koszty administracyjne: Dodatkowe opłaty za przetwarzanie wniosków i przeprowadzanie inspekcji mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.
 • Szkolenia personelu: Koszty związane z obowiązkowymi szkoleniami dla pracowników w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych na osobę.

Praktyczne wskazówki dla restauratorów

Aby skutecznie przejść przez proces uzyskiwania koncesji na sprzedaż piwa, warto zastosować się do kilku praktycznych wskazówek.

 • Dokładne przygotowanie dokumentów: Upewnij się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletnie wypełnione i złożone w terminie. Brakująca lub niekompletna dokumentacja może opóźnić proces uzyskiwania koncesji.
 • Konsultacje z ekspertami: Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie gastronomicznym, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie wymogi prawne.
 • Budowanie relacji z urzędem: Staraj się nawiązać dobre relacje z pracownikami urzędu odpowiedzialnego za wydawanie koncesji. Może to pomóc w przyspieszeniu procesu i uzyskaniu dodatkowych informacji.
 • Regularne szkolenia personelu: Zadbaj o regularne szkolenia personelu w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Posiadanie dobrze przeszkolonego personelu może pomóc w uniknięciu problemów z przestrzeganiem przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu.

Najczęstsze problemy i jak ich unikać

W trakcie procesu uzyskiwania koncesji na sprzedaż piwa, restauratorzy mogą napotkać różne problemy, takie jak:

 • Niekompletna dokumentacja: Brak wymaganych dokumentów może opóźnić proces uzyskiwania koncesji. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są kompletne i zgodne z wymaganiami urzędu.
 • Problemy z lokalem: Lokal może nie spełniać wymagań sanitarno-higienicznych lub przeciwpożarowych, co może prowadzić do odmowy przyznania koncesji. Regularne inspekcje i utrzymanie lokalu w odpowiednim stanie mogą pomóc w uniknięciu tych problemów.
 • Nieprzeszkolony personel: Brak odpowiednich szkoleń dla personelu może prowadzić do naruszenia przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. Zadbaj o regularne szkolenia i monitorowanie przestrzegania przepisów przez personel.

Czy na piwo bezalkoholowe jest potrzebna koncesja?

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sprzedaż piwa bezalkoholowego nie wymaga posiadania koncesji na alkohol. Piwo bezalkoholowe, zawierające mniej niż 0,5% alkoholu, jest traktowane jako napój bezalkoholowy i nie podlega takim samym regulacjom jak napoje alkoholowe. Dlatego restauratorzy mogą legalnie oferować piwo bezalkoholowe bez konieczności posiadania specjalnej koncesji.

Koncesja na piwo – podsumowanie

Uzyskanie koncesji na sprzedaż piwa to proces wymagający dokładnego przygotowania i przestrzegania przepisów. Posiadanie koncesji na sprzedaż piwa może znacznie zwiększyć atrakcyjność oferty restauracji i przyciągnąć więcej klientów, co z kolei może prowadzić do wzrostu przychodów i sukcesu biznesowego.

Sprawdź również na stronach rządowych informacje o koncesji oraz zapoznaj się z naszymi artykułami:

Dowiedz się też jaki system dla gastronomii oferuje nasza firma.

Sprawdź jak nasz system może Ci pomóc w prowadzeniu gastronomii!