Koncesja na alkohol? Przewodnik po kosztach i procedurze

Koncesja na alkohol jest kluczowym elementem działalności każdej restauracji, która planuje oferować napoje alkoholowe swoim klientom. Uzyskanie tego zezwolenia może wiązać się z wieloma kosztami i wymaganiami. W tym artykule omówimy szczegółowo, jakie są koszty związane z uzyskaniem koncesji na alkohol oraz jak przebiega proces aplikacyjny.

Koncesja na alkohol

Koncesja na alkohol – rodzaje

W Polsce istnieją trzy podstawowe rodzaje koncesji na sprzedaż alkoholu:

 • Typ A: Zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
 • Typ B: Zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 • Typ C: Zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Każdy z tych typów koncesji ma swoje specyficzne wymagania i opłaty, które mogą różnić się w zależności od lokalizacji i specyfiki działalności gastronomicznej. Dlatego rozpoczęcie procesu uzyskiwania koncesji powinno zawsze zaczynać się od dokładnego zapoznania się z tymi wymaganiami.

Koszty koncesji na alkohol

Koszty uzyskania koncesji na alkohol mogą się różnić w zależności od lokalizacji oraz rodzaju koncesji. Oto przykładowe koszty (na 06.2024):

 • Typ A: Opłata roczna wynosi około 525 zł.
 • Typ B: Opłata roczna wynosi około 525 zł.
 • Typ C: Opłata roczna wynosi około 2100 zł.

Warto zaznaczyć, że opłaty te mogą ulegać zmianom w zależności od polityki lokalnych władz i mogą obejmować dodatkowe koszty administracyjne lub związane z przetwarzaniem wniosku.

Procedura aplikacyjna

Aby uzyskać koncesję na alkohol, należy przejść przez kilka kluczowych kroków:

 • Przygotowanie dokumentów: Należy zgromadzić dokumenty, takie jak formularz wniosku, zaświadczenie o posiadaniu lokalu gastronomicznego, dokumenty potwierdzające zgodność z przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi oraz dowody uiszczenia opłat administracyjnych.
 • Złożenie wniosku: Wniosek składa się w odpowiednim urzędzie miejskim lub gminnym. Natomiast formularze wniosków można zazwyczaj znaleźć na stronach internetowych urzędów lub bezpośrednio w biurze odpowiedzialnym za wydawanie koncesji.
 • Inspekcje: Urząd może przeprowadzić inspekcję lokalu w celu sprawdzenia, czy spełnia on wszystkie wymagania. Inspekcje te mogą obejmować zarówno kontrolę warunków sanitarnych, jak i przeciwpożarowych oraz zgodności z miejscowymi przepisami.
 • Oczekiwanie na decyzję: Po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu inspekcji, należy czekać na decyzję urzędu. Czas oczekiwania na decyzję może się różnić w zależności od lokalizacji i obciążenia pracą urzędu, ale zazwyczaj wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Dodatkowe koszty koncesji na alkohol

Oprócz opłat za koncesję, restauratorzy mogą ponosić dodatkowe koszty związane z:

 • Szkoleniami personelu: Szkolenia z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Ponieważ w Polsce istnieje obowiązek szkolenia pracowników w zakresie odpowiedzialnego podawania alkoholu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Opłatami administracyjnymi: Opłaty za ewentualne odwołania lub ponowne wnioski. W przypadku odmowy wydania koncesji, restauratorzy mogą ponosić dodatkowe koszty związane z odwołaniem się od decyzji.

Praktyczne wskazówki

Aby zwiększyć szanse na uzyskanie koncesji na alkohol, warto zastosować się do kilku praktycznych wskazówek:

 • Dokładność i kompletność wniosku: Upewnij się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletnie wypełnione i złożone w terminie.
 • Konsultacje prawne: Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie gastronomicznym, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie wymogi prawne.
 • Budowanie relacji z urzędem: Staraj się nawiązać dobre relacje z pracownikami urzędu odpowiedzialnego za wydawanie koncesji. Może to pomóc w przyspieszeniu procesu i uzyskaniu dodatkowych informacji.

Koncesja na alkohol – podsumowanie

Uzyskanie koncesji na alkohol to proces wymagający czasu i pieniędzy. Natomiast zrozumienie wszystkich kosztów i procedur związanych z koncesją pozwala na lepsze planowanie budżetu oraz przygotowanie się do procesu aplikacyjnego. Posiadanie koncesji na alkohol może znacznie zwiększyć atrakcyjność oferty restauracji i przyciągnąć więcej klientów, co z kolei może prowadzić do wzrostu przychodów i sukcesu biznesowego.

Sprawdź również na stronach rządowych informacje o koncesji oraz zapoznaj się z naszymi artykułami:

Dowiedz się też jaki system dla gastronomii oferuje nasza firma.

Sprawdź jak nasz system może Ci pomóc w prowadzeniu gastronomii!